Câu hỏi:

24/11/2020 635

Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai?

a) Qua điểm A nằm ngoài đường thẳng d, chỉ có một đường thẳng song song với d.

b) Qua điểm A nằm ngoài đường thẳng d, có vô số đường thẳng song song với d.

c) Nếu hai đường thẳng AB và AC cùng song song với đường thẳng a thì hai đường thẳng AB và AC trùng nhau.

d) Nếu qua điểm A có hai đường thẳng cùng song song với đường thẳng d thì hai đường thẳng đó song song với nhau

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) Đúng                          b) Sai                             c) Đúng                d) Sai

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hình vẽ bên biết a // b và A1^  =50°.Tính số đo các góc còn lại trong hình vẽ.

Xem đáp án » 24/11/2020 14,873

Câu 2:

Tính số đo x trong hình sau

a. b. 

Xem đáp án » 24/11/2020 6,418

Câu 3:

Cho hình vẽ bên biết n // m và M1^    N1^  =  50°.

Tính M2^  và N2^

Xem đáp án » 24/11/2020 5,239

Câu 4:

Trên hình vẽ bên biết MN // PQ // OE và M^=45°,P^  =130°. Tính MOP^

Xem đáp án » 24/11/2020 5,095

Câu 5:

Cho hình vẽ, biết AB //CD. Chứng tỏ: EAB  ^  +  ECD^  +  AEC^  =  360°

Xem đáp án » 24/11/2020 4,493

Câu 6:

Cho hai đường thẳng a và b song song với nhau, bị cắt bởi đường thẳng c tại A(Aa) và B(Bb) sao cho một góc nhọn tạo bởi a và c là A1^=350 (hình bên). Qua B vẽ đường thẳng b1 sao cho góc đồng vị với A1^ (đối với a và b1 bị cắt bởi c) bằng 30o. Cũng qua B, vẽ đường thẳng b2 sao cho góc kề bù với góc đồng vị của A1^ (đối với a và b2 bị cắt bởi c) bằng 145o. Hỏi ba đường thẳng b, b1, b2 những đường thẳng nào trùng nhau, vì sao?

Xem đáp án » 24/11/2020 3,432

Câu 7:

Cho hình vẽ bên biết a // b và A1^  +  A2^  +  A3^  =  310°.

a) Tính A1^

b) So sánh A2^ và B4^

Xem đáp án » 24/11/2020 2,975

Bình luận


Bình luận