Câu hỏi:

24/11/2020 680

Điền vào chỗ ( ...) trong các phát biểu sau:

a) Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a, chỉ có .....

b) Nếu qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a, có hai đường thẳng song song với a thì ....

c) Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc so le trong ....

d) Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì .... bù nhau

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) một đường thẳng song song với đường thẳng a

b) hai đường thẳng đó trùng nhau.

c) bằng nhau

d) hai góc trong cùng phía

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hình vẽ bên biết a // b và A1^  =50°.Tính số đo các góc còn lại trong hình vẽ.

Xem đáp án » 24/11/2020 14,929

Câu 2:

Tính số đo x trong hình sau

a. b. 

Xem đáp án » 24/11/2020 6,470

Câu 3:

Cho hình vẽ bên biết n // m và M1^    N1^  =  50°.

Tính M2^  và N2^

Xem đáp án » 24/11/2020 5,241

Câu 4:

Trên hình vẽ bên biết MN // PQ // OE và M^=45°,P^  =130°. Tính MOP^

Xem đáp án » 24/11/2020 5,137

Câu 5:

Cho hình vẽ, biết AB //CD. Chứng tỏ: EAB  ^  +  ECD^  +  AEC^  =  360°

Xem đáp án » 24/11/2020 4,498

Câu 6:

Cho hai đường thẳng a và b song song với nhau, bị cắt bởi đường thẳng c tại A(Aa) và B(Bb) sao cho một góc nhọn tạo bởi a và c là A1^=350 (hình bên). Qua B vẽ đường thẳng b1 sao cho góc đồng vị với A1^ (đối với a và b1 bị cắt bởi c) bằng 30o. Cũng qua B, vẽ đường thẳng b2 sao cho góc kề bù với góc đồng vị của A1^ (đối với a và b2 bị cắt bởi c) bằng 145o. Hỏi ba đường thẳng b, b1, b2 những đường thẳng nào trùng nhau, vì sao?

Xem đáp án » 24/11/2020 3,439

Câu 7:

Cho hình vẽ bên biết a // b và A1^  +  A2^  +  A3^  =  310°.

a) Tính A1^

b) So sánh A2^ và B4^

Xem đáp án » 24/11/2020 2,987

Bình luận


Bình luận