Câu hỏi:

24/11/2020 1,541

Cho tam giác ABC. Gọi d là đường thẳng đi qua A và song song với BC.

a) Nếu vẽ qua A đường thẳng xy sao cho ( hình vẽ) thì xy có trùng với d không, tại sao?

b) Nếu vẽ qua A đường thẳng xy sao cho thì xy có trùng với d không?

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) Có xy // BC (có hai góc so le trong bằng nhau), mà d // BC nên theo tiên đề Ơ-clit  suy ra xy trùng với BC.

b) xy có thể trùng với d hoặc không ( xy trùng với d khi ΔABC ABC^=ACB^ )

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hình vẽ bên biết a // b và A1^  =50°.Tính số đo các góc còn lại trong hình vẽ.

Xem đáp án » 24/11/2020 14,829

Câu 2:

Tính số đo x trong hình sau

a. b. 

Xem đáp án » 24/11/2020 6,389

Câu 3:

Cho hình vẽ bên biết n // m và M1^    N1^  =  50°.

Tính M2^  và N2^

Xem đáp án » 24/11/2020 5,235

Câu 4:

Trên hình vẽ bên biết MN // PQ // OE và M^=45°,P^  =130°. Tính MOP^

Xem đáp án » 24/11/2020 5,076

Câu 5:

Cho hình vẽ, biết AB //CD. Chứng tỏ: EAB  ^  +  ECD^  +  AEC^  =  360°

Xem đáp án » 24/11/2020 4,482

Câu 6:

Cho hai đường thẳng a và b song song với nhau, bị cắt bởi đường thẳng c tại A(Aa) và B(Bb) sao cho một góc nhọn tạo bởi a và c là A1^=350 (hình bên). Qua B vẽ đường thẳng b1 sao cho góc đồng vị với A1^ (đối với a và b1 bị cắt bởi c) bằng 30o. Cũng qua B, vẽ đường thẳng b2 sao cho góc kề bù với góc đồng vị của A1^ (đối với a và b2 bị cắt bởi c) bằng 145o. Hỏi ba đường thẳng b, b1, b2 những đường thẳng nào trùng nhau, vì sao?

Xem đáp án » 24/11/2020 3,429

Câu 7:

Cho hình vẽ bên biết a // b và A1^  +  A2^  +  A3^  =  310°.

a) Tính A1^

b) So sánh A2^ và B4^

Xem đáp án » 24/11/2020 2,961

Bình luận


Bình luận