Câu hỏi:

14/12/2020 154

Nội dung đoạn trích “Nỗi thương mình”

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nội dung: Khi Mã Giám Sinh đến đưa Kiều cho Tú Bà, Kiều quyết liệt chống lại âm mưu biến nàng thành kỹ nữ, nhưng cuối cùng nàng rơi vào bẫy của Tú Bà và buộc phải ra tiếp khách. Đoạn trích là tình cảnh trớ trêu mà Kiều đã gặp phải và nỗi niềm thương thân xót phận của Kiều.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong cuộc tái ngộ Kim Trọng nói với Kiều: “Như nàng lấy hiếu làm trinh/ Bụi nào cho đục được mình ấy vay?”. Theo em đoạn trích “Nỗi thương mình” có thể góp phần lí giải câu nói đó như thế nào?

Xem đáp án » 14/12/2020 252

Câu 2:

Đánh giá chung về tư tưởng đoạn trích “Nỗi thương mình”

Xem đáp án » 14/12/2020 201

Câu 3:

Cho biết những dạng thức đối xứng khác nhau được sử dụng trong đoạn trích “Nỗi thương mình” và giá trị nghệ thuật của chúng.

Xem đáp án » 14/12/2020 176

Câu 4:

Giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn trích “Nỗi thương mình”

Xem đáp án » 14/12/2020 173

Câu 5:

Qua đoạn trích “Nỗi thương mình”, có thể nói gì về tình cảm của tác giả đối với nhân vật?

Xem đáp án » 14/12/2020 156

Câu 6:

Bút pháp ước lệ trong đoạn trích “Nỗi thương mình” có ý nghĩa như thế nào đối với việc diễn tả thân phận éo le của nàng Kiều?

Xem đáp án » 14/12/2020 145

Bình luận


Bình luận