Câu hỏi:

13/04/2021 63

Biết cosα=1213 và π2<α<π. Giá trị của sin và tan là:

Trả lời:

Đáp án D

Ta có:

sin2α+cos2α=1sin2α=1cos2α=112132=25169sinα=±513

π2<α<π nên sinα>0sinα=513tanα=sinαcosα=512

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai:

Xem đáp án » 13/04/2021 574

Câu 2:

Giá trị của biểu thức S=cos2120+cos2780+cos210+cos2890 bằng:

Xem đáp án » 13/04/2021 164

Câu 3:

Trong các công thức sau, công thức nào sai?

Xem đáp án » 13/04/2021 116

Câu 4:

Cho π<α<3π2. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Xem đáp án » 13/04/2021 81

Câu 5:

Cho cosα=23(1800<α<2700). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Xem đáp án » 13/04/2021 71

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »