Câu hỏi:

09/05/2021 30

Ancol và amin nào sau đây cùng bậc?

Trả lời:

Bậc của ancol là bậc của C mà có nhóm -OH đính vào

Bậc của amin được tính bằng số nguyên tử H trong phân tử NH3 được thay thế bằng gốc hiđro cacbon

A có ancol bậc III và amin bậc II

B có ancol bậc II và amin bậc I

C có ancol bậc I và amin bậc II

D có ancol bậc II và amin bậc II

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dung dịch anilin (C6H5NH2) không thể phản ứng được với dung dịch chất nào sau đây?

Xem đáp án » 09/05/2021 218

Câu 2:

Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tính chuyển sang màu xanh?

Xem đáp án » 09/05/2021 126

Câu 3:

Cho các dung dịch sau: Glyxin, Alanin, Axit glutamic, valin, lysin. Hỏi có mấy dung dịch không làm cho quỳ tím đổi màu? 

Xem đáp án » 09/05/2021 89

Câu 4:

Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím đổi thành màu xanh?

Xem đáp án » 09/05/2021 78

Câu 5:

Amino axit X có phân tử khối bằng 117. Tên của X là

Xem đáp án » 09/05/2021 60

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 09/05/2021 54

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »