Câu hỏi:

09/05/2021 36

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về amin?

Trả lời:

A sai vì anilin là chất lỏng ở nhiệt độ thường

B sai vì chỉ có các amin bậc thấp có số C nhỏ: CH3NH2 ; C2H5NH2 ; CH3NHCH3 ; (CH3)3N là tan được trong nước

C đúng vì metylamin là 1 trong 4 amin đầu dãy là chất khí ở nhiệt độ thường.

D sai vì isopropylamin có công thức CH3-CH(CH3)-NH2 là amin bậc 1.

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dung dịch anilin (C6H5NH2) không thể phản ứng được với dung dịch chất nào sau đây?

Xem đáp án » 09/05/2021 205

Câu 2:

Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tính chuyển sang màu xanh?

Xem đáp án » 09/05/2021 117

Câu 3:

Cho các dung dịch sau: Glyxin, Alanin, Axit glutamic, valin, lysin. Hỏi có mấy dung dịch không làm cho quỳ tím đổi màu? 

Xem đáp án » 09/05/2021 82

Câu 4:

Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím đổi thành màu xanh?

Xem đáp án » 09/05/2021 69

Câu 5:

Amino axit X có phân tử khối bằng 117. Tên của X là

Xem đáp án » 09/05/2021 57

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 09/05/2021 44

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »