Câu hỏi:

18/05/2021 2,039

Có 21292 người ở lễ hội ẩm thực . Hỏi lễ hội có khoảng bao nhiêu nghìn người?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Từ yêu cầu đề bài ta sẽ làm tròn số 21292 đến hàng nghìn.

Vì số 21292 có chữ số hàng trăm là 2 < 5 nên làm tròn số này đến hàng nghìn ta được 21292 ≈ 21000

Vậy lễ hội có khoảng 21000 người.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có 76520 người ở một quận . Hỏi quận đó có khoảng bao nhiêu nghìn người?

Xem đáp án » 18/05/2021 1,778

Câu 2:

Kết quả của phép tính 2,3.10,8 - 5,1.4,7 sau khi được ước lượng là

Xem đáp án » 18/05/2021 354

Câu 3:

Kết quả của phép tính 7,8.5,2 + 21,7.0,8 sau khi được ước lượng là

Xem đáp án » 18/05/2021 117

Bình luận


Bình luận