Câu hỏi:

18/05/2021 350

Kết quả của phép tính 2,3.10,8 - 5,1.4,7 sau khi được ước lượng là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Ta có: 2,3 ≈ 2 ; 10,8 ≈ 10 ; 5,1 ≈ 5 ; 4,7≈ 5

Nên 2,3.10,8 −5,1.4,7 ≈ 2.10−5.5 = 20−25 = −5

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có 21292 người ở lễ hội ẩm thực . Hỏi lễ hội có khoảng bao nhiêu nghìn người?

Xem đáp án » 18/05/2021 1,998

Câu 2:

Có 76520 người ở một quận . Hỏi quận đó có khoảng bao nhiêu nghìn người?

Xem đáp án » 18/05/2021 1,746

Câu 3:

Kết quả của phép tính 7,8.5,2 + 21,7.0,8 sau khi được ước lượng là

Xem đáp án » 18/05/2021 111

Bình luận


Bình luận