Câu hỏi:

18/05/2021 112

Kết quả của phép tính 7,8.5,2 + 21,7.0,8 sau khi được ước lượng là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Ta có 7,8 ≈ 8 ; 5,2 ≈ 5 ; 21,7 ≈ 20 ; 0,8 ≈ 1

Nên 7,8.5,2+21,7.0,8 ≈ 8.5+ 20.1 = 60

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có 21292 người ở lễ hội ẩm thực . Hỏi lễ hội có khoảng bao nhiêu nghìn người?

Xem đáp án » 18/05/2021 1,998

Câu 2:

Có 76520 người ở một quận . Hỏi quận đó có khoảng bao nhiêu nghìn người?

Xem đáp án » 18/05/2021 1,746

Câu 3:

Kết quả của phép tính 2,3.10,8 - 5,1.4,7 sau khi được ước lượng là

Xem đáp án » 18/05/2021 350

Bình luận


Bình luận