Câu hỏi:

22/05/2021 84

Xác định m để 2 đường thẳng d: 2x – 3y + 4 = 0 và d’: x=2-3ty=1-4mt vuông góc

Trả lời:

(d): 2x-3y=4=0 có VTPT là: n=2;-3 suy ra VTCP của (d) là: ud=3;2

(d’): x=2-3ty=1-4mt suy ra ud'=-3;-4m là VTCP của (d’)

Để d'd thì

ud.ud'=0-9-8m=0m=-98

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác MNP vuông tại M. Biết điểm M (2; 1), N (3; −2) và P là điểm nằm trên trục Oy. Tính diện tích tam giác MNP.

Xem đáp án » 22/05/2021 164

Câu 2:

Đường thẳng d: xa+yb=1, với a0,b0 đi qua điểm M(-1;6) và tạo với các tia Ox, Oy một tam giác có diện tích bằng 4. Tính S = a + 2b

Xem đáp án » 22/05/2021 154

Câu 3:

Lập phương trình đường phân giác trong của góc A của ΔABC biết A (2; 0); B (4; 1); C (1; 2).

Xem đáp án » 22/05/2021 96

Câu 4:

Cho (d): x=2+3ty=3+t. Hỏi có bao nhiêu điểm Md cách A(9; 1) một đoạn bằng 5

Xem đáp án » 22/05/2021 91

Câu 5:

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để khoảng cách từ điểm A (−1; 2) đến đường thẳng Δ: mx + y – m + 4 = 0 bằng 25

Xem đáp án » 22/05/2021 89

Câu 6:

Cho hai đường thẳng d1:x=-1+3ty=1+2t;d2:x+33=y1. Tọa độ giao điểm của d1 và d2 là:

Xem đáp án » 22/05/2021 86

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »