Câu hỏi:

23/05/2021 94

Với điều kiện nào thì: x2+y2+2ax+2by+c=0, biểu diễn phương trình đường tròn?

Trả lời:

x2+y2+2ax+2by+c=0 là phương trình đường tròn khi R2=a2+b2-c

Điều này có nghĩa là: a2+b2-c>0 hay a2+b2>c

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho đường tròn C:x2+y2+2x+4y-20=0. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau

Xem đáp án » 23/05/2021 166

Câu 2:

Cho đường tròn C: x2+y2+5x+7y-3=0. Tính khoảng cách từ tâm của (C) đến trục Ox

Xem đáp án » 23/05/2021 136

Câu 3:

Đường tròn (C) có tâm I (1; −5) và đi qua O (0; 0) có phương trình là:

Xem đáp án » 23/05/2021 112

Câu 4:

Cho hai điểm A (6; 2) và B (−2; 0). Phương trình đường tròn (C) có đường kính AB là

Xem đáp án » 23/05/2021 103

Câu 5:

Đường tròn đường kính AB với A (3; −1), B (1; −5) có phương trình là

Xem đáp án » 23/05/2021 99

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »