Câu hỏi:

23/05/2021 166

Cho đường tròn C:x2+y2+2x+4y-20=0. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau

Trả lời:

C:x2+y2+2x+4y-20=0 có a = - 1, b  = - 2, c = - 20 sẽ có tâm I (-1; -2) và bán kính R=12+22+20=5

Thay tọa độ các điểm ở đáp án C và D vào phương trình đường tròn ta thấy hai đáp án đều đúng

Suy ra mệnh đề sai là mệnh đề ở đáp án A

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho đường tròn C: x2+y2+5x+7y-3=0. Tính khoảng cách từ tâm của (C) đến trục Ox

Xem đáp án » 23/05/2021 136

Câu 2:

Đường tròn (C) có tâm I (1; −5) và đi qua O (0; 0) có phương trình là:

Xem đáp án » 23/05/2021 112

Câu 3:

Cho hai điểm A (6; 2) và B (−2; 0). Phương trình đường tròn (C) có đường kính AB là

Xem đáp án » 23/05/2021 103

Câu 4:

Đường tròn đường kính AB với A (3; −1), B (1; −5) có phương trình là

Xem đáp án » 23/05/2021 99

Câu 5:

Với điều kiện nào thì: x2+y2+2ax+2by+c=0, biểu diễn phương trình đường tròn?

Xem đáp án » 23/05/2021 93

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »