Câu hỏi:

25/06/2021 130

Chọn đáp án đúng

Với giá trị nào của a để 7x3 có nghĩa?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

7x3 có nghĩa khi và chỉ khi 7x30x37

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn đáp án đúng:

Giá trị nào của a để 7a có nghĩa?

Xem đáp án » 25/06/2021 294

Câu 2:

Chọn đáp án đúng:

Tính 0,752

Xem đáp án » 25/06/2021 217

Câu 3:

Chọn đáp án đúng:

Rút gọn 2a2 với a0

Xem đáp án » 25/06/2021 208

Câu 4:

Chọn đáp án đúng:

Rút gọn 7x82 với x < 8

Xem đáp án » 25/06/2021 169

Câu 5:

Chọn đáp án đúng:

Rút gọn 452

Xem đáp án » 25/06/2021 165

Câu 6:

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Xem đáp án » 25/06/2021 150

Bình luận


Bình luận