Câu hỏi:

25/06/2021 346

Chọn đáp án đúng:

Rút gọn 2a2 với a0

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Áp dụng A2=|A|=A  khi  A0A  khi  A<0

a0 nên ta có 2a2=2a=2a.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn đáp án đúng:

Giá trị nào của a để 7a có nghĩa?

Xem đáp án » 25/06/2021 345

Câu 2:

Chọn đáp án đúng:

Tính 0,752

Xem đáp án » 25/06/2021 236

Câu 3:

Chọn đáp án đúng:

Rút gọn 7x82 với x < 8

Xem đáp án » 25/06/2021 185

Câu 4:

Chọn đáp án đúng:

Rút gọn 452

Xem đáp án » 25/06/2021 179

Câu 5:

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Xem đáp án » 25/06/2021 168

Câu 6:

Chọn đáp án đúng

Với giá trị nào của a để 7x3 có nghĩa?

Xem đáp án » 25/06/2021 142

Bình luận


Bình luận