Trắc nghiệm Bài tập lý thuyết Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức có đáp án

  • 1209 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Chọn đáp án đúng:

Giá trị nào của a để 7a có nghĩa?

Xem đáp án

Đáp án D

7a có nghĩa khi và chỉ khi 7a0a0.


Câu 2:

Chọn đáp án đúng

Với giá trị nào của a để 7x3 có nghĩa?

Xem đáp án

Đáp án B

7x3 có nghĩa khi và chỉ khi 7x30x37


Câu 3:

Chọn đáp án đúng:

Tính giá trị của 172

Xem đáp án

Đáp án A

172=17=17


Câu 4:

Chọn đáp án đúng:

Tính 0,752

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Chọn đáp án đúng:

Rút gọn 452

Xem đáp án

Đáp án C

Áp dụng A2=|A|=A  khi  A0A  khi  A<0


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận