Câu hỏi:

25/06/2021 88

Chọn đáp án đúng:

Tất cả các giá trị của x thỏa mãn x2=7

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

x2=7x=7x=±7

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn đáp án đúng:

Rút gọn 2a2 với a0

Xem đáp án » 25/06/2021 368

Câu 2:

Chọn đáp án đúng:

Giá trị nào của a để 7a có nghĩa?

Xem đáp án » 25/06/2021 351

Câu 3:

Chọn đáp án đúng:

Tính 0,752

Xem đáp án » 25/06/2021 237

Câu 4:

Chọn đáp án đúng:

Rút gọn 7x82 với x < 8

Xem đáp án » 25/06/2021 185

Câu 5:

Chọn đáp án đúng:

Rút gọn 452

Xem đáp án » 25/06/2021 179

Câu 6:

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Xem đáp án » 25/06/2021 169

Câu 7:

Chọn đáp án đúng

Với giá trị nào của a để 7x3 có nghĩa?

Xem đáp án » 25/06/2021 142

Bình luận


Bình luận