Câu hỏi:

03/07/2021 125

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Đưa thừa số vào bên trong dấu căn 33=...

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có: 33=32.3=27

Vậy số cần điền là 27

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Đưa thừa số ra ngoài dấu căn 72=...

Xem đáp án » 03/07/2021 648

Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Rút gọn biểu thức: 45220+125=...

Xem đáp án » 03/07/2021 394

Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Giải phương trình 32x58x+718x=28

Tập nghiệm của phương trình là S = {…}

Xem đáp án » 02/07/2021 207

Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Trục căn thức ở mẫu của phân thức 23+1 được kết quả là:

Xem đáp án » 03/07/2021 185

Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Đưa thừa số vào bên trong dấu căn 25=...

Xem đáp án » 03/07/2021 180

Câu 6:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Trục căn thức ở mẫu của phân thức 532 được kết quả là:

Xem đáp án » 03/07/2021 176

Câu 7:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Giải phương trình 512x43x+248x=14

Tập nghiệm của phương trình là S = {…}

Xem đáp án » 03/07/2021 141

Bình luận


Bình luận