Câu hỏi:

05/07/2021 86

Điền số thích hợp vào chỗ chấm: ...3=2

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có: 2=233=83

Vậy số cần điền vào chỗ chấm là 8.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lựa chọn đúng hay sai

Xem đáp án » 05/07/2021 244

Câu 2:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Một nghiệm của phương trình x+13=3 là:

Xem đáp án » 05/07/2021 199

Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Kết quả của phép tính 273.643 là:

Xem đáp án » 05/07/2021 185

Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Tìm x để x323

Xem đáp án » 05/07/2021 171

Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Rút gọn biểu thức: 125a33+a=...

Xem đáp án » 05/07/2021 164

Câu 6:

Lựa chọn đáp án đúng nhât

Tìm x để x313

Xem đáp án » 05/07/2021 159

Câu 7:

Khẳng định sau Đúng hay Sai?

Căn bậc ba của một số âm là một số âm

Xem đáp án » 05/07/2021 148

Bình luận


Bình luận