Câu hỏi:

05/07/2021 83

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Tính: 643=...

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có: 643=4

Vậy số cần điền vào chỗ chấm là −4

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lựa chọn đúng hay sai

Xem đáp án » 05/07/2021 244

Câu 2:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Một nghiệm của phương trình x+13=3 là:

Xem đáp án » 05/07/2021 200

Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Kết quả của phép tính 273.643 là:

Xem đáp án » 05/07/2021 187

Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Tìm x để x323

Xem đáp án » 05/07/2021 174

Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Rút gọn biểu thức: 125a33+a=...

Xem đáp án » 05/07/2021 165

Câu 6:

Lựa chọn đáp án đúng nhât

Tìm x để x313

Xem đáp án » 05/07/2021 162

Câu 7:

Khẳng định sau Đúng hay Sai?

Căn bậc ba của một số âm là một số âm

Xem đáp án » 05/07/2021 152

Bình luận


Bình luận