Câu hỏi:

06/07/2021 160

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Với x0 và x9. Cho biểu thức: M=1x+3+x+9x9.x2

Tìm x để M

Đáp án: x...;...;...;... (các giá trị của x viết theo thứ tự tăng dần)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn

Bước 1: Tìm điều kiện xác định của biểu thức rồi rút gọn biểu thức

Bước 2: Biến đổi biểu thức về dạng: m+nfx với m,n

Bước 3: Tìm x thỏa mãn fxƯ(n)

Bước 4: Tìm x và so sánh với điều kiện rồi kết luận

Lời giải

Vậy số cần điền vào chỗ chấm là 0; 4; 16; 36

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khẳng định sau Đúng hay Sai?

Xem đáp án » 06/07/2021 729

Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Tính: 27511=...

Xem đáp án » 06/07/2021 332

Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Kết quả phép tính 2+22+1:3331 là:

Xem đáp án » 06/07/2021 266

Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Với x0. Kết quả phân tích 6x+36x thành nhân tử là:

Xem đáp án » 06/07/2021 249

Câu 5:

Điền đáp án vào chỗ chấm

Cho biểu thức P=xx4+xx+4:2xx16 (với x > 0 và x16)

Rút gọn P.

Đáp số: P = …

Xem đáp án » 06/07/2021 234

Câu 6:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Giải phương trình: 2x12=3

Tập nghiệm của phương trình là S = {…; …}

Xem đáp án » 06/07/2021 232

Câu 7:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Tìm x để biểu thức 47+x có nghĩa

Xem đáp án » 06/07/2021 209

Bình luận


Bình luận