Câu hỏi:

06/07/2021 159

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Thực hiện phép tính: 41+3223=...

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn

Bước 1: Trục căn thức ở mẫu

Với các biểu thức A, B, C mà A0 và AB ta có CA±B=CABAB2

Bước 2: Cộng trừ các căn thức đồng dạng

Lời giải

41+3223=431321222+32232=431222+31=232423=6

Vậy số cần điền vào chỗ chấm là −6

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khẳng định sau Đúng hay Sai?

Xem đáp án » 06/07/2021 726

Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Tính: 27511=...

Xem đáp án » 06/07/2021 332

Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Kết quả phép tính 2+22+1:3331 là:

Xem đáp án » 06/07/2021 265

Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Với x0. Kết quả phân tích 6x+36x thành nhân tử là:

Xem đáp án » 06/07/2021 247

Câu 5:

Điền đáp án vào chỗ chấm

Cho biểu thức P=xx4+xx+4:2xx16 (với x > 0 và x16)

Rút gọn P.

Đáp số: P = …

Xem đáp án » 06/07/2021 234

Câu 6:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Giải phương trình: 2x12=3

Tập nghiệm của phương trình là S = {…; …}

Xem đáp án » 06/07/2021 231

Câu 7:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Tìm x để biểu thức 47+x có nghĩa

Xem đáp án » 06/07/2021 208

Bình luận


Bình luận