Câu hỏi:

06/07/2021 141

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Rút gọn biểu thức sau: 3545+318+72=...

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn

Bước 1: Áp dụng quy tắc đưa thừa số ra ngoài dấu căn

Với B0 ta có A2B=AB=AB  khi  A0AB  khi  A<0

Bước 2: Cộng trừ các căn thức đồng dạng

Lời giải

3545+318+72=359.5+39.2+36.2=3535+92+62=152

Vậy số cần điền vào chỗ chấm là 152

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khẳng định sau Đúng hay Sai?

Xem đáp án » 06/07/2021 686

Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Tính: 27511=...

Xem đáp án » 06/07/2021 298

Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Kết quả phép tính 2+22+1:3331 là:

Xem đáp án » 06/07/2021 251

Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Với x0. Kết quả phân tích 6x+36x thành nhân tử là:

Xem đáp án » 06/07/2021 235

Câu 5:

Điền đáp án vào chỗ chấm

Cho biểu thức P=xx4+xx+4:2xx16 (với x > 0 và x16)

Rút gọn P.

Đáp số: P = …

Xem đáp án » 06/07/2021 220

Câu 6:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Giải phương trình: 2x12=3

Tập nghiệm của phương trình là S = {…; …}

Xem đáp án » 06/07/2021 213

Câu 7:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Tập nghiệm của phương trình x94x=5 là:

Xem đáp án » 06/07/2021 194

Bình luận


Bình luận