Câu hỏi:

06/07/2021 146

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Tính: 0,53.1,253.16103=...

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có:

0,53.1,253.16103=0,5.1,25.16103=510.125100.16103=13=1

Vậy số cần điền vào chỗ chấm là −1

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khẳng định sau Đúng hay Sai?

Xem đáp án » 06/07/2021 692

Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Tính: 27511=...

Xem đáp án » 06/07/2021 303

Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Kết quả phép tính 2+22+1:3331 là:

Xem đáp án » 06/07/2021 256

Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Với x0. Kết quả phân tích 6x+36x thành nhân tử là:

Xem đáp án » 06/07/2021 238

Câu 5:

Điền đáp án vào chỗ chấm

Cho biểu thức P=xx4+xx+4:2xx16 (với x > 0 và x16)

Rút gọn P.

Đáp số: P = …

Xem đáp án » 06/07/2021 226

Câu 6:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Giải phương trình: 2x12=3

Tập nghiệm của phương trình là S = {…; …}

Xem đáp án » 06/07/2021 216

Câu 7:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Tìm x để biểu thức 47+x có nghĩa

Xem đáp án » 06/07/2021 198

Bình luận


Bình luận