Câu hỏi:

08/07/2021 157

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Với x > 0; x1. Cho biểu thức: P=xx1+xx1:2x2xxx+1

Với x > 1, giá trị nhỏ nhất của P tìm được là P = … khi x = …

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn

Bước 1: Rút gọn P

Bước 2: Đưa P về dạng fx+afx+b trong đó a > 0; f(x) > 0.

Bước 3: Áp dụng bất đẳng thức Cauchy

Lời giải

Vậy giá trị nhỏ nhất của P là 4 khi x = 4

Vậy số cần điền vào chỗ chấm là 4 và 4

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Với x > 0; x1. Cho biểu thức: P=xx1+xx1:2x2xxx+1

Tìm x khi P = 2

Xem đáp án » 08/07/2021 207

Câu 2:

Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm

Cho hai biểu thức A=1+12+37 và B=63

So sánh A … B

Xem đáp án » 08/07/2021 207

Câu 3:

Khẳng định sau Đúng hay Sai?

Với x > y và x.y = 1 ta có: x2+y2xy22

Xem đáp án » 08/07/2021 195

Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Với a > 0, b > 0. Rút gọn biểu thức: ab2+4aba+babbaab2b=...

Xem đáp án » 08/07/2021 174

Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Với x > 0; x1. Cho biểu thức: P=xx1+xx1:2x2xxx+1

Tìm x để P

Đáp án: x = …

Xem đáp án » 08/07/2021 164

Câu 6:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Với x > 0; x1. Cho biểu thức: P=xx1+xx1:2x2xxx+1

Rút gọn P được kết quả là:

Xem đáp án » 08/07/2021 161

Bình luận


Bình luận