Trắc nghiệm nâng cao Ôn tập chương 1 có đáp án

  • 874 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Với x > 0; x1. Cho biểu thức: P=xx1+xx1:2x2xxx+1

Rút gọn P được kết quả là:

Xem đáp án

Đáp án D

Hướng dẫn

Rút gọn hai biểu thức trong ngoặc trước rồi mới thực hiện phép chia hai biểu thức

Lời giải


Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Với x > 0; x1. Cho biểu thức: P=xx1+xx1:2x2xxx+1

Tìm x để P

Đáp án: x = …

Xem đáp án

Hướng dẫn

Bước 1: Rút gọn P

Bước 2: Biến đổi biểu thức P về dạng m+nfx với m, n 

Bước 3: Cho mẫu của phân thức đó bằng ước của tử

Bước 4: Tìm x và so sánh với điều kiện và kết luận

Lời giải

Vậy số cần điền vào chỗ chấm là 4


Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Với x > 0; x1. Cho biểu thức: P=xx1+xx1:2x2xxx+1

Với x > 1, giá trị nhỏ nhất của P tìm được là P = … khi x = …

Xem đáp án

Hướng dẫn

Bước 1: Rút gọn P

Bước 2: Đưa P về dạng fx+afx+b trong đó a > 0; f(x) > 0.

Bước 3: Áp dụng bất đẳng thức Cauchy

Lời giải

Vậy giá trị nhỏ nhất của P là 4 khi x = 4

Vậy số cần điền vào chỗ chấm là 4 và 4


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận