Câu hỏi:

08/07/2021 148

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Với 16x13. Rút gọn biểu thức sau: A=3x+6x1+3x6x1

Đáp án: A = …

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn

Bước 1: Nhân 2 vào hai vế rồi đưa 2 vào trong dấu căn để chuyển biểu thức dưới căn về dạng A±B2

Bước 2: Đưa biểu thức trong căn về dạng a±b2

Lời giải

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Với x > 0; x1. Cho biểu thức: P=xx1+xx1:2x2xxx+1

Tìm x khi P = 2

Xem đáp án » 08/07/2021 209

Câu 2:

Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm

Cho hai biểu thức A=1+12+37 và B=63

So sánh A … B

Xem đáp án » 08/07/2021 207

Câu 3:

Khẳng định sau Đúng hay Sai?

Với x > y và x.y = 1 ta có: x2+y2xy22

Xem đáp án » 08/07/2021 197

Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Với a > 0, b > 0. Rút gọn biểu thức: ab2+4aba+babbaab2b=...

Xem đáp án » 08/07/2021 174

Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Với x > 0; x1. Cho biểu thức: P=xx1+xx1:2x2xxx+1

Tìm x để P

Đáp án: x = …

Xem đáp án » 08/07/2021 164

Câu 6:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Với x > 0; x1. Cho biểu thức: P=xx1+xx1:2x2xxx+1

Rút gọn P được kết quả là:

Xem đáp án » 08/07/2021 163

Câu 7:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Với x > 0; x1. Cho biểu thức: P=xx1+xx1:2x2xxx+1

Với x > 1, giá trị nhỏ nhất của P tìm được là P = … khi x = …

Xem đáp án » 08/07/2021 157

Bình luận


Bình luận