Trắc nghiệm Bài tập Ôn tập chương 1 có đáp án

  • 883 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Rút gọn biểu thức: 4+15106415=...

Xem đáp án

Hướng dẫn

Bước 1: Áp dụng Quy tắc đưa thừa số vào trong dấu căn

Bước 2: Đưa biểu thức 106 vào trong dấu căn và đưa biểu thức trong căn về dạng (A + B)2

Lời giải


Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Với x0;x9. Cho hai biểu thức A=x+3x9+2x+31x3 và B=x+1x+2

Với A = B thì x = …

Xem đáp án

Hướng dẫn

Bước 1: Rút gọn A

Bước 2: Quy đồng và khử mẫu của phương trình A = B

Bước 3: Rút gọn phương trình và tìm nghiệm

Lời giải

Vậy số cần điền vào chỗ chấm là 14


Câu 5:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Kết quả rút gọn của biểu thức 193+153+253+8133 là:

Xem đáp án

Đáp án D

Hướng dẫn

Bước 1: Nhân cả tử và mẫu của phân thức thứ nhất với biểu thức liên hợp của mẫu

Bước 2: Quy đồng và rút gọn

Lời giải


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận