Câu hỏi:

15/01/2022 181

Chương trình dịch là chương trình:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án : B

Mỗi chương trình viết bằng ngôn ngữ khác muốn máy tính thực hiện trên máy tính đều phải được dịch ra ngôn ngữ máy nhờ chương trình dịch.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ngôn ngữ nào sau đây máy có thể trực tiếp hiểu và thực hiện?

Xem đáp án » 15/01/2022 346

Câu 2:

Ngôn ngữ lập trình không cần chương trình dịch là:

Xem đáp án » 15/01/2022 303

Câu 3:

Ngôn ngữ Pascal thuộc loại:

Xem đáp án » 15/01/2022 258

Câu 4:

Ngôn ngữ lập trình bao gồm:

Xem đáp án » 15/01/2022 230

Câu 5:

Ngôn ngữ máy là gì?

Xem đáp án » 15/01/2022 210

Câu 6:

Ngôn ngữ lập trình bậc cao là?

Xem đáp án » 15/01/2022 177

Bình luận


Bình luận