Trắc nghiệm Bài 5 (có đáp án): Ngôn ngữ lập trình

  • 295 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chương trình dịch là chương trình:

Xem đáp án

Đáp án : B

Mỗi chương trình viết bằng ngôn ngữ khác muốn máy tính thực hiện trên máy tính đều phải được dịch ra ngôn ngữ máy nhờ chương trình dịch.


Câu 2:

Ngôn ngữ máy là gì?

Xem đáp án

Đáp án : B

Ngôn ngữ máy là ngôn ngữ duy nhất để viết chương trình mà máy tính có thể hiểu và thực hiện được. Việc viết chương trình bằng ngôn ngữ máy có thể khai thác triệt để các đặc điểm phần cứng của máy.


Câu 3:

Ngôn ngữ lập trình bao gồm:

Xem đáp án

Đáp án : C

Ngôn ngữ lập trình bao gồm ngôn ngữ máy, hợp ngữ, ngôn ngữ bậc cao.


Câu 4:

Ngôn ngữ lập trình bậc cao là?

Xem đáp án

Đáp án : B

Ngôn ngữ lập trình bậc cao là ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao và ít phụ thuộc vào loại máy cụ thể, làm việc với nhiều kiểu dữ liệu và cách tổ chức dữ liệu đa dạng.


Câu 5:

Ngôn ngữ lập trình là:

Xem đáp án

Đáp án : D

Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ để viết chương trình giúp máy tính hiểu và thực hiện được.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận