Câu hỏi:

15/01/2022 115

Ngôn ngữ lập trình là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án : D

Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ để viết chương trình giúp máy tính hiểu và thực hiện được.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ngôn ngữ nào sau đây máy có thể trực tiếp hiểu và thực hiện?

Xem đáp án » 15/01/2022 346

Câu 2:

Ngôn ngữ lập trình không cần chương trình dịch là:

Xem đáp án » 15/01/2022 303

Câu 3:

Ngôn ngữ Pascal thuộc loại:

Xem đáp án » 15/01/2022 258

Câu 4:

Ngôn ngữ lập trình bao gồm:

Xem đáp án » 15/01/2022 230

Câu 5:

Ngôn ngữ máy là gì?

Xem đáp án » 15/01/2022 211

Câu 6:

Chương trình dịch là chương trình:

Xem đáp án » 15/01/2022 181

Câu 7:

Hợp ngữ là:

Xem đáp án » 15/01/2022 178

Bình luận


Bình luận