Câu hỏi:

15/01/2022 101

Câu nào là sai khi nói về đặc điểm của ngôn ngữ lập trình bậc cao:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án : D

Ngôn ngữ lập trình bậc cao là ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao và ít phụ thuộc vào loại máy cụ thể. Chương trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao phải được dịch bằng chương trình dịch máy mới hiểu và thực hiện được.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ngôn ngữ nào sau đây máy có thể trực tiếp hiểu và thực hiện?

Xem đáp án » 15/01/2022 348

Câu 2:

Ngôn ngữ lập trình không cần chương trình dịch là:

Xem đáp án » 15/01/2022 307

Câu 3:

Ngôn ngữ Pascal thuộc loại:

Xem đáp án » 15/01/2022 263

Câu 4:

Ngôn ngữ lập trình bao gồm:

Xem đáp án » 15/01/2022 232

Câu 5:

Ngôn ngữ máy là gì?

Xem đáp án » 15/01/2022 213

Câu 6:

Chương trình dịch là chương trình:

Xem đáp án » 15/01/2022 182

Câu 7:

Hợp ngữ là:

Xem đáp án » 15/01/2022 180

Bình luận


Bình luận