Câu hỏi:

15/01/2022 209

Ngôn ngữ máy là gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án : B

Ngôn ngữ máy là ngôn ngữ duy nhất để viết chương trình mà máy tính có thể hiểu và thực hiện được. Việc viết chương trình bằng ngôn ngữ máy có thể khai thác triệt để các đặc điểm phần cứng của máy.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ngôn ngữ nào sau đây máy có thể trực tiếp hiểu và thực hiện?

Xem đáp án » 15/01/2022 346

Câu 2:

Ngôn ngữ lập trình không cần chương trình dịch là:

Xem đáp án » 15/01/2022 303

Câu 3:

Ngôn ngữ Pascal thuộc loại:

Xem đáp án » 15/01/2022 258

Câu 4:

Ngôn ngữ lập trình bao gồm:

Xem đáp án » 15/01/2022 228

Câu 5:

Chương trình dịch là chương trình:

Xem đáp án » 15/01/2022 180

Câu 6:

Ngôn ngữ lập trình bậc cao là?

Xem đáp án » 15/01/2022 177

Bình luận


Bình luận