Câu hỏi:

15/01/2022 177

Ngôn ngữ lập trình bậc cao là?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án : B

Ngôn ngữ lập trình bậc cao là ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao và ít phụ thuộc vào loại máy cụ thể, làm việc với nhiều kiểu dữ liệu và cách tổ chức dữ liệu đa dạng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ngôn ngữ nào sau đây máy có thể trực tiếp hiểu và thực hiện?

Xem đáp án » 15/01/2022 346

Câu 2:

Ngôn ngữ lập trình không cần chương trình dịch là:

Xem đáp án » 15/01/2022 303

Câu 3:

Ngôn ngữ Pascal thuộc loại:

Xem đáp án » 15/01/2022 258

Câu 4:

Ngôn ngữ lập trình bao gồm:

Xem đáp án » 15/01/2022 227

Câu 5:

Ngôn ngữ máy là gì?

Xem đáp án » 15/01/2022 208

Câu 6:

Chương trình dịch là chương trình:

Xem đáp án » 15/01/2022 180

Bình luận


Bình luận