Câu hỏi:

15/01/2022 336

Ngôn ngữ nào sau đây máy có thể trực tiếp hiểu và thực hiện?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án : D

Ngôn ngữ máy là ngôn ngữ duy nhất để viết chương trình mà máy tính có thể trực tiếp hiểu và thực hiện được.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ngôn ngữ lập trình không cần chương trình dịch là:

Xem đáp án » 15/01/2022 299

Câu 2:

Ngôn ngữ Pascal thuộc loại:

Xem đáp án » 15/01/2022 255

Câu 3:

Ngôn ngữ lập trình bao gồm:

Xem đáp án » 15/01/2022 221

Câu 4:

Ngôn ngữ máy là gì?

Xem đáp án » 15/01/2022 204

Câu 5:

Chương trình dịch là chương trình:

Xem đáp án » 15/01/2022 177

Câu 6:

Hợp ngữ là:

Xem đáp án » 15/01/2022 175

Bình luận


Bình luận