Câu hỏi:

15/01/2022 222

Ngôn ngữ lập trình bao gồm:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án : C

Ngôn ngữ lập trình bao gồm ngôn ngữ máy, hợp ngữ, ngôn ngữ bậc cao.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ngôn ngữ nào sau đây máy có thể trực tiếp hiểu và thực hiện?

Xem đáp án » 15/01/2022 340

Câu 2:

Ngôn ngữ lập trình không cần chương trình dịch là:

Xem đáp án » 15/01/2022 299

Câu 3:

Ngôn ngữ Pascal thuộc loại:

Xem đáp án » 15/01/2022 255

Câu 4:

Ngôn ngữ máy là gì?

Xem đáp án » 15/01/2022 204

Câu 5:

Chương trình dịch là chương trình:

Xem đáp án » 15/01/2022 177

Câu 6:

Hợp ngữ là:

Xem đáp án » 15/01/2022 175

Bình luận


Bình luận