Câu hỏi:

15/01/2022 308

Ngôn ngữ lập trình không cần chương trình dịch là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án : C

Mỗi loại máy có một ngôn ngữ máy riêng. Ngôn ngữ máy là ngôn ngữ duy nhất để viết chương trình mà máy tính có thể hiểu và thực hiện được.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ngôn ngữ nào sau đây máy có thể trực tiếp hiểu và thực hiện?

Xem đáp án » 15/01/2022 348

Câu 2:

Ngôn ngữ Pascal thuộc loại:

Xem đáp án » 15/01/2022 263

Câu 3:

Ngôn ngữ lập trình bao gồm:

Xem đáp án » 15/01/2022 234

Câu 4:

Ngôn ngữ máy là gì?

Xem đáp án » 15/01/2022 213

Câu 5:

Chương trình dịch là chương trình:

Xem đáp án » 15/01/2022 183

Câu 6:

Hợp ngữ là:

Xem đáp án » 15/01/2022 182

Bình luận


Bình luận