Câu hỏi:

15/01/2022 258

Ngôn ngữ Pascal thuộc loại:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án : A

Ngôn ngữ lập trình bậc cao là ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao và ít phụ thuộc vào loại máy cụ thể. Chương trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao phải được dịch bằng chương trình dịch máy mới hiểu và thực hiện được. Một số ngôn ngữ lập trình bậc cao: FORTRAN, COBOL, PASCAL, C…

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ngôn ngữ nào sau đây máy có thể trực tiếp hiểu và thực hiện?

Xem đáp án » 15/01/2022 346

Câu 2:

Ngôn ngữ lập trình không cần chương trình dịch là:

Xem đáp án » 15/01/2022 303

Câu 3:

Ngôn ngữ lập trình bao gồm:

Xem đáp án » 15/01/2022 224

Câu 4:

Ngôn ngữ máy là gì?

Xem đáp án » 15/01/2022 207

Câu 5:

Chương trình dịch là chương trình:

Xem đáp án » 15/01/2022 179

Câu 6:

Hợp ngữ là:

Xem đáp án » 15/01/2022 176

Bình luận


Bình luận