Câu hỏi:

15/01/2022 125

Phần mềm tiện ích:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án : A

Phần mềm tiện ích là phần mềm giúp làm việc với máy tính thuận lợi hơn.Ví dụ, phần mềm sao chép dữ liệu, phần mềm tìm và diệt virus…

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phần mềm soạn thảo văn bản (Microsoft Word) là:

Xem đáp án » 15/01/2022 564

Câu 2:

Trong các phần mềm máy tính sau đây, phần mềm nào là phần mềm quan trọng nhất:

Xem đáp án » 15/01/2022 329

Câu 3:

Không thể thực hiện một... mà không cần... Trong dấu 3 chấm (...) tương ứng là:

Xem đáp án » 15/01/2022 297

Câu 4:

Chương trình có thể dùng để giải bài toán với nhiều bộ Input khác nhau là:

Xem đáp án » 15/01/2022 149

Câu 5:

Hệ điều hành là:

Xem đáp án » 15/01/2022 104

Câu 6:

Phần mềm công cụ:

Xem đáp án » 15/01/2022 104

Bình luận


Bình luận