Câu hỏi:

15/01/2022 1,039

Phần mềm soạn thảo văn bản (Microsoft Word) là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án : D

Phần mềm soạn thảo văn bản (Microsoft Word) là phần mềm ứng dụng vì nó được thiết kế dựa trên những yêu cầu chung của rất nhiều người trong việc soạn thảo văn bản.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các phần mềm máy tính sau đây, phần mềm nào là phần mềm quan trọng nhất:

Xem đáp án » 15/01/2022 772

Câu 2:

Không thể thực hiện một... mà không cần... Trong dấu 3 chấm (...) tương ứng là:

Xem đáp án » 15/01/2022 639

Câu 3:

Chương trình có thể dùng để giải bài toán với nhiều bộ Input khác nhau là:

Xem đáp án » 15/01/2022 293

Câu 4:

Hệ điều hành là:

Xem đáp án » 15/01/2022 233

Câu 5:

Phần mềm tiện ích:

Xem đáp án » 15/01/2022 233

Câu 6:

Phần mềm công cụ:

Xem đáp án » 15/01/2022 190

Bình luận


Bình luận