Trắc nghiệm Bài 7 (có đáp án): Phần mềm máy tính

  • 337 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hệ điều hành là:

Xem đáp án

Đáp án : A

Phần mềm hệ thống là những chương trình cung cấp các dịch vụ khác theo yêu cầu cảu các chương trình khác trong quá trình hoạt động của máy tính và tạo môi trường làm việc cho các phần mềm khác. Trong đó hệ điều hành đóng vai trò là phần mềm hệ thống quan trọng nhất.


Câu 2:

Có mấy loại phần mềm máy tính:

Xem đáp án

Đáp án : A

Có 2 loại phần mềm máy tính là phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng.

Trong phần mềm ứng dụng có phần mềm công cụ, phần mềm tiện ích.


Câu 3:

Phần mềm tiện ích:

Xem đáp án

Đáp án : A

Phần mềm tiện ích là phần mềm giúp làm việc với máy tính thuận lợi hơn.Ví dụ, phần mềm sao chép dữ liệu, phần mềm tìm và diệt virus…


Câu 4:

Không thể thực hiện một... mà không cần... Trong dấu 3 chấm (...) tương ứng là:

Xem đáp án

Đáp án : B

Không thể thực hiện một phần mềm ứng dụng mà không cần hệ điều hành. Vì hệ điều hành tạo ra môi trường làm việc cho các phần mềm khác.


Câu 5:

Phần mềm soạn thảo văn bản (Microsoft Word) là:

Xem đáp án

Đáp án : D

Phần mềm soạn thảo văn bản (Microsoft Word) là phần mềm ứng dụng vì nó được thiết kế dựa trên những yêu cầu chung của rất nhiều người trong việc soạn thảo văn bản.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận