Câu hỏi:

15/01/2022 80

Có mấy loại phần mềm ứng dụng:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án : C

Trong phần mềm ứng dụng có phần mềm công cụ và phần mềm tiện ích.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phần mềm soạn thảo văn bản (Microsoft Word) là:

Xem đáp án » 15/01/2022 565

Câu 2:

Trong các phần mềm máy tính sau đây, phần mềm nào là phần mềm quan trọng nhất:

Xem đáp án » 15/01/2022 334

Câu 3:

Không thể thực hiện một... mà không cần... Trong dấu 3 chấm (...) tương ứng là:

Xem đáp án » 15/01/2022 308

Câu 4:

Chương trình có thể dùng để giải bài toán với nhiều bộ Input khác nhau là:

Xem đáp án » 15/01/2022 153

Câu 5:

Phần mềm tiện ích:

Xem đáp án » 15/01/2022 126

Câu 6:

Hệ điều hành là:

Xem đáp án » 15/01/2022 105

Câu 7:

Phần mềm công cụ:

Xem đáp án » 15/01/2022 105

Bình luận


Bình luận