Câu hỏi:

15/01/2022 309

Không thể thực hiện một... mà không cần... Trong dấu 3 chấm (...) tương ứng là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án : B

Không thể thực hiện một phần mềm ứng dụng mà không cần hệ điều hành. Vì hệ điều hành tạo ra môi trường làm việc cho các phần mềm khác.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phần mềm soạn thảo văn bản (Microsoft Word) là:

Xem đáp án » 15/01/2022 567

Câu 2:

Trong các phần mềm máy tính sau đây, phần mềm nào là phần mềm quan trọng nhất:

Xem đáp án » 15/01/2022 334

Câu 3:

Chương trình có thể dùng để giải bài toán với nhiều bộ Input khác nhau là:

Xem đáp án » 15/01/2022 154

Câu 4:

Phần mềm tiện ích:

Xem đáp án » 15/01/2022 126

Câu 5:

Hệ điều hành là:

Xem đáp án » 15/01/2022 106

Câu 6:

Phần mềm công cụ:

Xem đáp án » 15/01/2022 106

Bình luận


Bình luận