Câu hỏi:

15/01/2022 352

Trong các phần mềm máy tính sau đây, phần mềm nào là phần mềm quan trọng nhất:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án : A

Phần mềm hệ thống là phần mềm quan trọng nhất nó đóng vai trò cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu của các chương khác trong quá trình hoạt động của máy tính và tạo môi trường làm việc cho các phần mềm khác.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phần mềm soạn thảo văn bản (Microsoft Word) là:

Xem đáp án » 15/01/2022 582

Câu 2:

Không thể thực hiện một... mà không cần... Trong dấu 3 chấm (...) tương ứng là:

Xem đáp án » 15/01/2022 310

Câu 3:

Chương trình có thể dùng để giải bài toán với nhiều bộ Input khác nhau là:

Xem đáp án » 15/01/2022 155

Câu 4:

Phần mềm tiện ích:

Xem đáp án » 15/01/2022 127

Câu 5:

Hệ điều hành là:

Xem đáp án » 15/01/2022 113

Câu 6:

Phần mềm công cụ:

Xem đáp án » 15/01/2022 109

Bình luận


Bình luận