Câu hỏi:

15/01/2022 155

Chương trình có thể dùng để giải bài toán với nhiều bộ Input khác nhau là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án : A

Sản phẩm thu được sau khi thực hiện các bước giải bài toán là một chương trình có thể dùng để giải bài toán với nhiều bộ Input khác nhau là phần mềm máy tính.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phần mềm soạn thảo văn bản (Microsoft Word) là:

Xem đáp án » 15/01/2022 578

Câu 2:

Trong các phần mềm máy tính sau đây, phần mềm nào là phần mềm quan trọng nhất:

Xem đáp án » 15/01/2022 343

Câu 3:

Không thể thực hiện một... mà không cần... Trong dấu 3 chấm (...) tương ứng là:

Xem đáp án » 15/01/2022 310

Câu 4:

Phần mềm tiện ích:

Xem đáp án » 15/01/2022 126

Câu 5:

Phần mềm công cụ:

Xem đáp án » 15/01/2022 107

Câu 6:

Hệ điều hành là:

Xem đáp án » 15/01/2022 106

Bình luận


Bình luận