Câu hỏi:

15/01/2022 109

Phần mềm công cụ:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án : B

Phần mềm công cụ hỗ trợ việc làm ra các sản phẩm phần mềm khác. Ví dụ, phần mềm tổ chức dữ liệu, phần mềm phát hiện và sửa lỗi…

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phần mềm soạn thảo văn bản (Microsoft Word) là:

Xem đáp án » 15/01/2022 582

Câu 2:

Trong các phần mềm máy tính sau đây, phần mềm nào là phần mềm quan trọng nhất:

Xem đáp án » 15/01/2022 351

Câu 3:

Không thể thực hiện một... mà không cần... Trong dấu 3 chấm (...) tương ứng là:

Xem đáp án » 15/01/2022 310

Câu 4:

Chương trình có thể dùng để giải bài toán với nhiều bộ Input khác nhau là:

Xem đáp án » 15/01/2022 155

Câu 5:

Phần mềm tiện ích:

Xem đáp án » 15/01/2022 127

Câu 6:

Hệ điều hành là:

Xem đáp án » 15/01/2022 112

Bình luận


Bình luận