Câu hỏi:

15/01/2022 100

Có mấy loại phần mềm máy tính:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án : A

Có 2 loại phần mềm máy tính là phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng.

Trong phần mềm ứng dụng có phần mềm công cụ, phần mềm tiện ích.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phần mềm soạn thảo văn bản (Microsoft Word) là:

Xem đáp án » 15/01/2022 578

Câu 2:

Trong các phần mềm máy tính sau đây, phần mềm nào là phần mềm quan trọng nhất:

Xem đáp án » 15/01/2022 343

Câu 3:

Không thể thực hiện một... mà không cần... Trong dấu 3 chấm (...) tương ứng là:

Xem đáp án » 15/01/2022 310

Câu 4:

Chương trình có thể dùng để giải bài toán với nhiều bộ Input khác nhau là:

Xem đáp án » 15/01/2022 155

Câu 5:

Phần mềm tiện ích:

Xem đáp án » 15/01/2022 126

Câu 6:

Phần mềm công cụ:

Xem đáp án » 15/01/2022 107

Câu 7:

Hệ điều hành là:

Xem đáp án » 15/01/2022 106

Bình luận


Bình luận