Câu hỏi:

15/01/2022 131

Để phát triển Tin học cần có:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án : D

Để phát triển Tin học cần có một xã hội có tổ chức trên cơ sở pháp lí chặt chẽ, và một đội ngũ lao động có trí tuệ. Nhiều quốc gia đã ý thức được rất rõ tầm quan trọng của tin học và có những đầu tư lớn cho lĩnh vực này, đặc biệt trong giáo dục nâng cao dân trí về tin học và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là chính xác nhất khi nói về lĩnh vực Tin học?

Xem đáp án » 15/01/2022 258

Câu 2:

Chọn đáp án đúng khi nói về thuật ngữ Tin học:

Xem đáp án » 15/01/2022 171

Câu 3:

Máy tính trở thành công cụ lao động không thể thiếu được trong xã hội hiện đại vì:

Xem đáp án » 15/01/2022 151

Câu 4:

Quốc hội đã ban hành một số điều luật chống tội phạm tin học trong bộ luật hình sự vào ngày tháng năm nào:

Xem đáp án » 15/01/2022 139

Câu 5:

Những hành vi nào thiếu văn hóa của học sinh khi thực hành tin học:

Xem đáp án » 15/01/2022 124

Câu 6:

Những hành vi nào vi phạm pháp luật trong sử dụng Tin học:

Xem đáp án » 15/01/2022 121

Bình luận


Bình luận