Câu hỏi:

15/01/2022 80

Những hoạt động nào được gọi là xã hội hóa:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án : D

Xã hội hóa là các hoạt động được điều hành bằng các mạng máy tính kết nối với hệ thông tin lớn, liên kết các lãnh thổ, quốc gia với nhau, các giao dịch không phải mặt đối mặt, lao động chân tay dần thay bởi máy tính. Ví dụ như bán hàng qua mạng, học trực tuyến,xem truyền hình trực tuyến, nói chuyện điện thoại qua mạng…

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là chính xác nhất khi nói về lĩnh vực Tin học?

Xem đáp án » 15/01/2022 258

Câu 2:

Chọn đáp án đúng khi nói về thuật ngữ Tin học:

Xem đáp án » 15/01/2022 171

Câu 3:

Máy tính trở thành công cụ lao động không thể thiếu được trong xã hội hiện đại vì:

Xem đáp án » 15/01/2022 151

Câu 4:

Quốc hội đã ban hành một số điều luật chống tội phạm tin học trong bộ luật hình sự vào ngày tháng năm nào:

Xem đáp án » 15/01/2022 139

Câu 5:

Để phát triển Tin học cần có:

Xem đáp án » 15/01/2022 130

Câu 6:

Những hành vi nào thiếu văn hóa của học sinh khi thực hành tin học:

Xem đáp án » 15/01/2022 124

Câu 7:

Những hành vi nào vi phạm pháp luật trong sử dụng Tin học:

Xem đáp án » 15/01/2022 121

Bình luận


Bình luận