Câu hỏi:

15/01/2022 258

Phát biểu nào sau đây là chính xác nhất khi nói về lĩnh vực Tin học?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án : B

Tin học có ứng dụng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn đáp án đúng khi nói về thuật ngữ Tin học:

Xem đáp án » 15/01/2022 171

Câu 2:

Máy tính trở thành công cụ lao động không thể thiếu được trong xã hội hiện đại vì:

Xem đáp án » 15/01/2022 149

Câu 3:

Quốc hội đã ban hành một số điều luật chống tội phạm tin học trong bộ luật hình sự vào ngày tháng năm nào:

Xem đáp án » 15/01/2022 139

Câu 4:

Để phát triển Tin học cần có:

Xem đáp án » 15/01/2022 130

Câu 5:

Những hành vi nào thiếu văn hóa của học sinh khi thực hành tin học:

Xem đáp án » 15/01/2022 123

Câu 6:

Những hành vi nào vi phạm pháp luật trong sử dụng Tin học:

Xem đáp án » 15/01/2022 121

Bình luận


Bình luận